Eviny Ventures
Vi investerer for fremtiden.
Om Eviny Ventures
BKK Spring - About

Eviny Ventures er venturefondet til Eviny-konsernet som investerer i oppstart- og vekstselskap som tenker nytt og har potensial til å spille en nøkkelrolle i fremtidens fornybare samfunn.

Vi skal være en industriell investor som bidrar aktivt i selskapet for å sette fart. Med oss på eiersiden får du og ditt selskap mulighet til å dra nytte av Evinys ekspertise og bransjekompetanse. Våre venner skal bli dine venner og vi lover å være din største fremsnakker og døråpner til nye samarbeidspartnere, investorer og kunder. Vi kan mye, men langt fra alt. Derfor ønsker vi alltid å ko-investere sammen med andre.

Vi lover deg å tilføre

mer enn kapital
Hvorfor Eviny Ventures ?
1
Picture
Vi kan fornybar energi

Ikke bare satser Eviny Ventures på oppstartsselskaper, men de tar med seg unik innsikt og erfaring kraftmarkedet. De bidrar med langt mer enn bare kapital og har vært en viktig partner for utviklingen av hele Tibber-konseptet.

Edgeir Vårdal Aksnes, Gründer og CEO, Tibber
2
Picture
Vi tenker langsiktig

Eviny Ventures trodde på Clevair og vår visjon fra starten av. De har vært en uvurderlig ressurs og støttespiller for oss hele veien.

Bjørn Gabrielsen, CEO, Clevair
3
Picture
Vi bistår aktivt i å sette fart

Mulighetsvinduet Eviny Ventures åpnet da de kom inn på eiersiden, inspirerte teamet enormt. De har bidratt til viktig profesjonalisering av selskapet - både på kontoret og i styrerommet. Strukturkapitalen de representerer har skapt fart og verdier for Reallys kunder, investorer og ansatte

Dagfinn Edvardsen, Gründer & CEO, Really!
Investeringer

Aktive

Picture
Tibber

Verdens første heldigitaliserte strømsalgsselskap som hjelper kundene å kutte forbruk

Picture
Heimdall power

Digitaliserer strømnettet og muliggjør bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Picture
Last Mile

Hjelper offentlig og privat sektor med å jobbe smartere gjennom bruk av IoT-løsninger

Picture
Zinus

Tilbyr landstrømsprodukt og autonome ladeløsninger for havner og skip

Picture
Birdsview

Kvalitetsikrer og digitaliserer stolpene i fremtidens strømnett

Picture
Clevair

Reduserer energiforbruk og CO2 avtrykk i næringsbygg ved å ta styring av byggenes klimaanlegg.

Picture
Sevendof

Utvikler et industrielt dronenettverk som kan dekke store avstander og utføre alt fra automatisk inspeksjon av kraftlinjer til redningssøk

Picture
Really

Tilbyr en digital plattform for kjøp og forvaltning av eiendomstjenester

Realiserte

Picture
Bergen Carbon Solutions

Produserer karbon-nanofiber gjennom anvendelse av ny og banebrytende teknologi

Ringvirkninger
9
Selskaper i porteføljen
90+
Millioner kroner investert
250+
Arbeidsplasser skapt
1
Exit